Skip to main content
 

Akrim: Savner tydeligere veiledning for deling av info ved mistanke

06. februar 2020

Offentlige oppdragsgivere gir uttrykk for at praktisering av reglene om avvisning er svært krevende.  Samtidig er avvisning er en streng reaksjon og reglene skal benyttes med varsomhet. Tydeligere veiledning for adgang til å dele informasjon ved mistanke om arbeidslivskriminalitet er etterspurt av flere oppdragsgivere, fremholdes det i en nylig publisert rapport om arbeidslivskriminalitet.

 
Nyhet