Skip to main content
 

Kronikk: Akrim – Arbeidslivspolitikk på sviktende grunnlag

02. oktober 2018

– Det er god grunn til å hevde at «alle» overdriver omfanget av arbeidslivskriminalitet, skriver Torstein Ulserød, jurist i Civita. Et Civita-notat som er publisert i dag, forsøker å oppsummere det vi vet om omfanget av arbeidslivskriminalitet generelt.

– Regjeringen, Arbeiderpartiet og NHO er alle enige om at omfanget av arbeidslivskriminalitet er stort. Det er god grunn til å hevde at «alle» overdriver. Dette skaper lett en dynamikk der den politiske debatten nærmest blir en konkurranse om å foreslå den mest offensive politikken. En slik dynamikk er uheldig av flere grunner, skriver Ulserød. For eksempel at reguleringer, tilsyn og krav om rapportering på ett område, vil medføre mindre ressurser til andre områder.

I det nye Civita-notatet Kampen mot arbeidslivskriminalitet – en kamp på sviktende grunnlag? gjennomgås to rapporter fra 2017 som det hyppig vises til av sentrale aktører i arbeidslivet. Rapporten Arbeidslivskriminalitet i Norge. Situasjonsbeskrivelse 2017 fra NTAES (Norsk tverretatlig analyse- og etterretningssenter) og rapporten Analyse av former, omfang og utvikling av arbeidslivskriminalitet fra Samfunnsøkonomisk analyse.

Ulserud mener at ingen av disse rapportene underbygger den sentrale påstanden i regjeringens strategi mot a-krim om at slik kriminalitet er et økende problem. Les hele kronikken (Dagbladet, 02.10.18)

 

2018 12 civita akrim Situasjonsbeskrivelse 2017 arbeidskrim  2017 69 samfunnsokonomisk analyse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nyhet