Skip to main content
 

Prisen betyr mest ved kjøp av renhold

05. juli 2021

Både det offentlige og det private vektlegger prisen høyt ved kjøp av renholdstjenester, ifølge en ny Fafo-undersøkelse. Den viser også at både offentlige og private virksomheter som kjøper renhold mangler kunnskap om regelverket de skal følge.

– Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester skal være godkjent av Arbeidstilsynet, og det er forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomhet som ikke er godkjent, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet i en pressemelding.

Færre sjekker om renholdsfirmaet er offentlig godkjent

To enkle grep fra de som kjøper renhold kan bety mye for de som jobber i bransjen.

– Innkjøperne må sjekke at renholdsfirmaet de skal inngå kontrakt med er godkjent av Arbeidstilsynet, og de må kontrollere at renholderne har HMS-kort, sier Trude Vollheim

64 prosent har ikke sjekket lønns- og arbeidsvilkår

Innkjøpere har en informasjons- og påseplikt. Det innnebærer at kjøper i kontrakten med renholdsleverandøren skal informere om lønns- og arbeidsvilkår, og at de skal ha systemer og rutiner for å undersøke at de tilbyr sine ansatte lovlige (allmenngjorte) lønns- og arbeidsvilkår.

I privat sektor svarer 64 prosent at de ikke har sjekket lønns- og arbeidsvilkårene, tre av ti i det offentlige svarer det samme.

Flere i privat sektor kjenner til HMS-kortet

Kjennskapen til HMS-kortet har økt blant private innkjøpere. Det var 45 prosent som kjente til ordningen i 2016, dette har økt til 55 prosent i 2020.

I offentlig sektor svarer fire av ti at de kjenner til ordningen.

Les hele pressemeldingen: Prisen betyr mest ved kjøp av renhold (Arbeidstilsynet, 05.07.21)

 
Nyhet