Skip to main content
 

Kommentar: – Nå får vi se hvem som mener alvor med sine ferske anskaffelsesstrategier

13. august 2021

– Mange har relativt nylig behandlet og fått vedtatt anskaffelsesstrategier/-reglementer der bruken av anskaffelser for å bekjempe useriøse er et sentralt poeng. Skal innsatsen lykkes, må kravene følges opp. Ellers bryr de useriøse seg lite. Til god kontraktsoppfølging kreves ressurser. Slike hører hjemme i budsjetter. Så i løpet av høsten får vi se hvem som mener alvor med strategiordene.

I denne kommentaren viser Anbud365 til Fafos undersøkelse om innkjøp av renholdstjenester i proffmarkedet. Undersøkelsen viser blant annet at to av ti offentlige innkjøpere mener å ha fått tilbud fra renholdsbedrifter de oppfattet som useriøse, og at det er vesentlige mangler i oppfølgingen av kravene til lønns- og arbeidsvilkår. Kjennskapen til ordninger som skal bidra til å holde useriøse unna, kan bli vesentlig bedre. Og Fafo spør om innkjøperne ville avdekket om man hadde med en useriøs tilbyder å gjøre eller ikke.

– Fafos spørsmål er relevant – og det bør vekke til ettertanke hos alle de gode krefter som er samlet for å kjempe mot useriøse i offentlige anbudskonkurranser.

– Vi tror ikke det er mulig å utslette menneskers trang til å tjene penger uten å følge spillereglene. Det holder ikke med krav, man må også følge opp om kravene etterleves. Det må vel være slik at politikere ikke bare vil at det skal stilles krav, men også sjekke at de følges opp. Til det kreves ressurser, skriver Anbud365.

Les hele kommentaren: Nå får vi se hvem som mener alvor med sine ferske anskaffelsesstrategier  (Anbud365, 13.08.21)

 
Nyhet