Skip to main content
 

Nytt Fafo-notat om lønn i allmenngjorte bransjer 2021

12. januar 2023

– Ikke overraskende finner vi at andel lønnstakere med lønn under de allmenngjorte satsene er lavere i virksomheter med tariffavtale. Lavlønn er et viktigere kjennetegn for ikke-bosatte enn bosatte, skriver forfatterne av et nytt Fafo-notat som tar for seg lønnsfordelingen innenfor bransjer og yrker med allmenngjort lønn høsten 2021.

Notatet er skrevet av Fafo-forskerne Bjorn Dapi og Elin Svarstad på oppdrag fra Arbeidstilsynet.

Forskerne kartlegger andelen lønnsforhold under, rett under, på eller rett over, og over de allmenngjorte satsene, både i hvert av de ni områdene omfattet av allmenngjøringsvedtak, samt samlet for alle områdene. Resultatene holdes opp mot tilsvarende beregninger for 2019 og 2020.

Utdrag fra sammendraget:

Ikke-bosatte utgjør en mindre andel av lønnsforholdene i 2020 og 2021 sammenlignet med 2019. Reiserestriksjoner og risiko for videre innstramninger i løpet av 2020 og 2021 bidro til færre ikke-bosatte generelt i det norske arbeidsmarkedet. For bosatte ser vi ikke en slik nedgang i antall lønnsforhold.

Andelene lønnsforhold som ligger under minstesats varierer fra fire prosent av lønnsforholdene innenfor skips- og verftsindustrien, til 15 prosent innenfor fiskeindustribedrifter. 

Nyhet