Allmenngjøringsnotat fra Fafo: 1 av 10 lønnes under minstelønn

  • 20. januar 2023

For å bekjempe sosial dumping, har vi i enkelte utsatte bransjer pålagt minstelønn. Her er det fremdeles mange som får mindre utbetalt enn de skal ha, viser en Fafo-gjennomgang oppsummert i denne artikkelen.

Siden 2004 har pålagt minstelønn blitt innført i en rekke bransjer. Dette gjøres gjennom allmenngjøring av tariffavtaler. Det er da ikke lov å lønne arbeidstakere uten tariffavtale under satsen.

Men følger arbeidsgiverne disse kravene? Et nytt Fafo-notat har undersøkt dette i de ni relevante områdene i årene 2019, 2020 og 2021.

Helt overordnet er svaret nei – langt fra alle.

Fafo-notatet Lønn i allmenngjorte bransjer 2021 er forfattet av Fafo-forskerne Bjorn Dapi og Elin Svarstad på oppdrag fra Arbeidstilsynet.

Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie