Skip to main content
 

Nyhetssaker om Fafo-rapporten Menneskehandel i arbeidslivet

13. desember 2019

P4 interjuvet Fafo-forsker Anne Mette Ødegård og Arbeidstilsynets Pål Andresen Skaufjord da Fafo lanserte rapporten "Menneskehandel i arbeidslivet".

Parat var på lanseringen og oppsummerer Fafos funn.

P4 intervjuer Fafoforsker og Arbeidstilsynet

– For lite kunnskap og bevissthet gjør det vanskelig å avdekke menneskehandel, sier forsker Anne Mette Ødegård ved Fafo.

Seniorinspektør i Arbeidstilsynet Pål Andresen Skaufjord tror det er høye mørketall.

Les og hør innslaget: Vanskelig å avdekke menneskehandel (P4, 11.12.19)

Parat oppsummerer Fafo-rapporten og forteller om eget prosjekt

Menneskehandel, eller «trafficking», forbindes ofte med seksuell utnytting og prostitusjon. Det er mindre kunnskap om menneskehandel i arbeidslivet, som først og fremst rammer utenlandske arbeidstakere. Det kom frem da Fafo lanserte en ny rapport om temaet. Parat Kabinforbund har startet et prosjekt for å avdekke og bekjempe menneskehandel.

I følge Fafo-rapporten utkrystalliserer rettspraksis noen faktorer som gjør at et forhold bør undersøkes nærmere:

- Dersom arbeidstakerne er avhengig av å få bolig gjennom arbeidsgiver

- Dersom arbeidstakerne har blitt hentet til Norge for å jobbe

- Dersom arbeidstakerne får utbetalt lønn kontant

- Dersom arbeidstakerne holdes isolert sammen med kolleger på arbeidsplassen, uten annet nettverk

-  Dersom arbeidstakerne ikke har kontroll over med egne dokumenter og penger

Parat Kabinforbund har startet et eget prosjekt hvor de ser på hva de  kan bidra med for å avdekke og bekjempe menneskehandel. De har også uttrykt bekymring for at nesten alle anmeldelser om menneskehandel henlegges. En gjennomgang NRK gjorde for ett år siden viste at av 44 anmeldelser ble hele 43 henlagt.

Les hele saken: Menneskehandel i arbeidslivet (Parat, 12.12.19)

 
Nyhet