Skip to main content
 

Opptak fra 11. des, Fafofrokost med rapportlansering: Menneskehandel i norsk arbeidsliv

11. desember 2019

Fagfolk og media har i flere år meldt om grov utnytting i arbeidslivet – historier om underbetaling, tilbakeholdt lønn, elendige og uverdige boforhold og trusler. En ny Fafo-rapport viser at det hersker forvirring om grensene mellom grov sosial dumping og menneskehandel, at det er vanskelig å avdekke saker og problematisk å gi hjelp til ofrene. Den nye Fafo-rapporten «Menneskehandel i arbeidslivet» ble lansert i dag.

abramo 17Rapporten er forfattet av Fafo-forskerne Anette Brunovskis og Anne Mette Ødegård.

Les mer om rapporten.

Last ned nettutgaven (pdf).

På dagens seminar presenterte rapportforfatterne funn, og representanter for Arbeidstilsynet, NAV og politiet bidro med kommentarer. Seminaret ble strømmet, og du kan se opptak på Fafo-tv. På seminarets nettside kan du laste ned forskernes presentasjoner.

Prosjektet er utført på oppdrag fra Oslo kommune, og finansiert av KS ved Program for storbyrettet forskning. Les mer om prosjektet Menneskehandel i arbeidslivet

 
Nyhet

Mer om tema