Skip to main content
 

Høring Norgesmodellen: Flere er kritisk til kontrollplikten

  • 10. februar 2023

Norgesmodellen med nye seriøsitetskrav i bygg, anlegg og renhold ble presentert av regjeringen 5. november i fjor. Høringsfristen gikk ut 4. februar. KS, BygghåndverkNorge og Rogaland fylkeskommune er blant dem som i høringsuttalelsene er kritisk til kontrollplikten.

Rogaland fylkeskommune har regnet på hva kontrollplikten vil koste dem: 

Norgesmodell-kontroll kan koste Rogaland 850 000 ekstra i året. Kontrollplikten som følger med innføring av Norgesmodellens tiltak mot useriøse, innebærer betydelig merarbeid for Rogaland fylkeskommune, heter det i deres høringsuttale til modell-forslagene. (Anbud365, 09.02.10)

Flere relevanter saker ligger nedenfor. Alle høringssvar finner du på her: Høring - Forslag til endringer i regelverket om offentlige anskaffelser og byggherreforskriften (regjeringen.no).

Forslag til trinn 1 Norgesmodellen skal behandles i Stortinget i mai 2023.

 
Fafo Østforum

Høring Norgesmodellen: Flere er kritisk til kontrollplikten

10. februar 2023
Nyhet