Skip to main content
 

Raser mot å bli pådyttet kontrollplikten for Norgesmodell-tiltak

  • 07. februar 2023

Regjeringen får kommunenes støtte til å utvikle en Norgesmodell mot useriøse aktører på det offentlige anskaffelsesmarkedet. Samtidig raser kommunenes organisasjon KS mot forslaget om at oppdragsgivere skal pålegges en kontrollplikt.

– Det er omfattende og byrdefullt, særlig for de mindre kommunene, heter det fra KS, som i sin høringsuttalelse heller anbefaler at etablerte tilsynsetater som Skatteetaten og Arbeidstilsynet får kontrolloppgavene.

Nyhet