Gardermoregionen skjerper kravene til leverandører

  • 17. mars 2023

Gardermoregionen interkommunalt politisk råd (GRIP) vedtok 10. mars at samarbeidskommunene bør innføre strengere seriøsitetsbestemmelser for leverandører innen bygg, anlegg og renhold. Det blir nå opp til kommunestyrenene i de enkelte kommunene å vurdere om de skal innføre bestemmelsene.

Øvre Romerike innkjøpssamarbeid (ØRIK) har jobbet frem en anbefaling for bruk av strengere seriøsitetsbestemmelser på bestilling fra GRIP. Styret i GRIP ønsker et mer omfattende sett med seriøsitetsbestemmelser enn de som benyttes i dag (nasjonale seriøsitetsbestemmelser) etter modell fra Viken fylkeskommune, Oslo kommune og Skiens modellen.

Seriøsitetsbestemmelsene er spesielle kontraktsbestemmelser som skal sikre seriøsitet i bygg-, anlegg-, og renholdsbransjen. Bestemmelsene har som formål å bidra til å motvirke sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og svart økonomi i næringene. Ønsket er å fremme ryddige lønns- og arbeidsvilkår for alle arbeidstakere, legge til rette for rekruttering, og bedre kvalitet og produktivitet.

På styremøtet vedtok samarbeidskommunene å innføre nye seriøsitetsbestemmelser. De ulike samarbeidskommunene skal nå behandle dette politisk.

Gardermoregionen interkommunalt politisk råd (GRIP) er et samarbeidsorgan for kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes, Ullensaker og Akershus fylkeskommune.

Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie