Skip to main content
 

Høring Norgesmodellen, fase 1: Tviler på om regjeringen foreslår rette tiltak til å bekjempe useriøse

  • 02. mars 2023

Dagens rettslige regulering av oppdragsgivers kontroll med lønns- og arbeidsvilkår hos leverandørene er hensiktsmessig og tilstrekkelig, mener Samfunnsbedriftene. De tviler på om regjeringens forslag til Norgesmodellen, fase 1, bidrar til forenkling.

De ber om nærmere forklaring på påstanden om at forslagene på sikt vil bety besparelser.

Samfunnsbedriftene var tidligere KS Bedrift, og de organiserer ca. 570 kommunalt eide bedrifter fordelt over hele landet. De aller fleste av disse er omfattet av reglene om offentlige anskaffelser.

Anskaffelsesreglene er allerede krevende og komplisert å forholde seg til, heter det, og ytterligere regler o.l. vil gjøre dem enda mer krevende å etterleve, særlig for de mindre oppdragsgiverne. Dette bekymrer Samfunnsbedriftene.

Alle høringssvar finner du på her: Høring – Forslag til endringer i regelverket om offentlige anskaffelser og byggherreforskriften (regjeringen.no).

Nyhet