Skip to main content
 

Regjeringens forslag til Norgesmodell ble vedtatt i Stortinget 9. juni

09. juni 2023

Næringskomiteen på Stortinget behandlet 1. juni regjeringens forslag om å utvide loven om offentlige anskaffelser, så departementet, gjennom forskrift, kan innføre tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Komiteens innstilling ble vedtatt i Stortinget 9. juni, to dager etter Fafo Østforums seminar «Hva er riktig medisin mot useriøsitet?»

I høringsrunden var flere kritisk til kontrollplikten i regjeringens forslag:

Departementet kan i forskrift pålegge oppdragsgivere å kontrollereat kontraktsvilkårene blir overholdt, og å iverksette tiltak overfor leverandøren ved manglende overholdelse av kontraktsvilkårene.

Næringskomiteen rår Stortinget til å følge regjeringens forslag.

Les komiteens tilråding: Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i lov om offentlige anskaffelser (forskriftshjemler om arbeidslivskriminalitet) (Stortinget, 01.06.23)

Stortinget vedtok lovforslaget 9. juni. Loven trer i kraft straks. Les lovedtaket: Vedtak til lov om endringer i lov om offentlige anskaffelser (forskriftshjemler om arbeidslivskriminalitet) (Stortinget, 09.06.23)

 

 
Fafo Østforum / Stortinget

Regjeringens forslag til Norgesmodell ble vedtatt i Stortinget 9. juni

09. juni 2023
Nyhet