Kommentar: Krysspress for offentlige anskaffelser og a-krim

  • 21. august 2020

– Regjeringen er for tiden under krysspress når det gjelder tiltak mot arbeidslivskrim i anskaffelsesregelverket. EFTAs overvåkingsorgan mener at bestemmelsen om maksimalt antall underleverandører er i strid med EØS-retten. Riksrevisjonen, med Stortinget i ryggen, vil vite om regjeringens kamp mot arbeidslivskrim gjennom anskaffelser er blitt bedre. Her er jo underleverandør-kravet et av verktøyene.

I bakgrunn lurer et nylig fremført inntrykk av om norsk forståelse av EØS-retten ikke er god nok, enn si er et uttrykk for «handlingsrom»-ønsketenkning.

Da lurer altså Stortingets vaktbikkje, Riksrevisjonen, på den ene siden: Gjør Arbeids- og sosialdepartementet nok? På den andre siden ber et skeptisk EFTAs overvåkingsorgan Nærings- og fiskeridepartementet – på Norges vegne – redegjøre for hvordan bl.a. det samme sosial-dumping-krav samsvarer med EØS-retten.

Krysspresset er der, skriver Lennart Hovland.

Les hele kommentaren: Krysspress for offentlige anskaffelser og arbeidslivskrim (Anbud365, 21.08.20)

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie