Skip to main content
 

Fafo Østforum seminar 18. sep: Mer anstendighet i renholdsbransjen?

12. september 2018

Renholdsbransjen har de siste årene hatt en økning av arbeidstakere fra EU-land i Øst-Europa. Samtidig har det blitt satt i verk en rekke tiltak for å rydde opp i en bransje som i flere tiår har slitt med useriøse aktører. Vi spør: Virker tiltakene?

Fafo har fulgt renholdsbransjen tett siden 2011, og på dette seminaret presenteres den fjerde rapporten forskningsstiftelsen har laget om tilstanden i bransjen. I tillegg vil Norsk Arbeidsmandsforbund gi en tilstandsrapport fra den svarte delen av bransjen. Du møter også representanter fra treparts bransjeprogrammet i renhold, og partene lokalt.

Hele seminarprogrammet finner du her.

 

 
Nyhet