Skip to main content

Fafo-rapport: Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet?

Fafo-rapport: Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet?
Rolf K. Andersen, Emil Cappelen Bjøru, Maja Tofteng og Beate Sletvold Øistad

Fafo-rapport 2017:08

Publikasjonsår: 2017Relaterte nyheter