Skip to main content
 

Ny KPMG-rapport: Evaluering av samarbeid mot a-krim

08. desember 2022

KPMG har, på oppdrag frå Arbeids- og inkluderingsdepartementet gjennomført eit FoU-oppdrag om evaluering av det tverretatlege samarbeidet om arbeidslivskriminalitet mellom politiet, Skatteetaten, Tolletaten, NAV og Arbeidstilsynet.

Rapporten viser at samarbeidet har hatt ein positiv effekt, men at organiseringa kan bli meir effektiv, og styringa av samarbeidet mellom etatane meir strategisk.

Les hele saken: Evaluering av samarbeid mot arbeidslivskriminalitet (Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 08.12.22)

Rapporten vektlegg også at «Større grad av involvering og dialog med interessenter som for eksempel Fairplay Bygg, Caritas, Bymisjonen og så videre, kan danne grunnlag for bedre informasjonsinnsamling, samt etablere informantnettverk ut mot trusselaktørene, via deres ofre: migrantarbeidere og andre sårbare arbeidstakergrupper». Last ned rapporten: Evaluering av etatssamarbeid mot arbeidslivskriminalitet

Les også saken: Ny rapport: A-krimsenterne har mye ugjort. – Det kan stilles spørsmål om tiltakene har ført til endringer i utenlandske arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår, og kriminelle aktørers tilgang til utsatt arbeidskraft, konkluderer KPMG (Byggmesteren, 08.12.22)

 
Nyhet