Skip to main content
 

Ny Fafo-rapport om kommunenes innsats mot arbeidslivskriminalitet

13. februar 2017

Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet? Med innkjøp av varer og tjenester for 183 milliarder kroner årlig, har det stor betydning at leverandører og underleverandører følger lover og regler. Tiltakene er i hovedsak knyttet til rollen som innkjøper.

Rapporten omhandler kommuners og fylkeskommuners arbeid for å hindre arbeidslivskriminalitet. Prosjektets hovedformål er å etablere et kunnskapsgrunnlag om kommunesektorens innsats mot arbeidslivskriminalitet. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse, og det er finansiert av KS.

Rapporten er skrevet av Fafo-forskerne Rolf K. Andersen og Beate Sletvold Øistad, sammen med Emil Cappelen Bjøru og Maja Tofteng ved Samfunnsøkonomisk analyse.

Les om, og last ned, rapporten.

 

roa bso 16

Rolf K. Andersen og Beate Sletvold Øistad

 
Nyhet