Skip to main content

Endringer i arbeidsmiljøloven (fast og midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak)

Endringer i arbeidsmiljøloven (fast og midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak)

Proposisjon til Stortinget. Prop. 73 L (2017–2018)

Arbeids- og sosialdepartementet

10. mars 2018

Publikasjonsår: 2018Relaterte nyheter