Skip to main content
 

Regjeringen foreslår lovendringer om innleie

11. april 2018

I dag legger regjeringen frem en lovproposisjon til Stortinget med forslag knyttet til innleie av arbeidskraft. Det foreslås flere nye tiltak for å få slutt på såkalte nulltimerskontrakter og begrense bruken av innleie i bygg- og anleggsbransjen. Les mer

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie foreslår lovendringer om innleie

anniken hauglieDet fremmes fire konkrete forslag:
1. En definisjon i loven av hva en fast ansettelse innebærer.
2. En tydeliggjøring av krav til informasjon i arbeidsavtalen om forutsigbarhet for når arbeidet skal utføres.
3. En hjemmel for midlertidig ansettelse i bemanningsforetak ved utleie til vikariat i innleiebedriften.
4. En endring i adgangen til å inngå lokal avtale om innleie til bygge- og anleggsvirksomhet.

I tillegg varsles det i proposisjonen et arbeid med å gjennomgå håndhevingen av innleiereglene, med sikte på tiltak for å hindre ulovlig innleie. Les hele saken (Arbeids- og sosialdepartementet, 10.04.18)

– Et råttent eple i kurven ødelegger for positive forslag for å begrense bemanningsbransjen

trude tinnlund– Regjeringas lovforslag om bemanningsbransjen vil tette noen smutthull, men åpner for midlertidige ansettelser i bransjen. LO-sekretær Trude Tinnlund mener forslaget om å åpne for midlertidige ansettelser i bemanningsbyråer er som å legge et råttent eple i kurven. Les hele saken (FriFagbevegelse, 10.04.18)

 

 

Innleie: – Et godt kompromiss fra regjeringen

nina melsom– Dette er tiltak vi tror vil rydde opp i utfordringene som særlig bygg- og anleggsbransjen opplever, sier arbeidslivsdirektør Nina Melsom om regjeringens forslag til endringer i innleiereglene. Les hele saken (NHO, 11.04.18) 

 

 

 

Se også samlesaken Regjeringen pålegges å stramme inn på innleie av arbeidskraft (Fafo Østforum m.fl. 15.03.18)

 

 
Nyhet