Skip to main content
 

Skal utrede konsekvenser av strengere kabotasjeregler

  • 01. mars 2023

I et brev til NHO Transport, skriver Samferdselsdepartementet at det nå vil bli igangsatt et arbeid for å få utredet konsekvensene ved ulike begrensninger av dagens kabotasjeregelverk for turbuss.

Brevet er et svar på en henvendelse fra NHO Transport, som etterlyser videre oppfølging av punkt 26 i Samferdselsdepartementets handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren, som sier at regjeringen vil utfordre handlingsrommet i EØS-avtalen når det gjelder definisjonen av midlertidig persontransportkabotasje. 

Utredningen skal kartlegge administrative, økonomiske og praktiske konsekvenser for aktørene i den norske transportnæringen og reiselivsnæringen i Norge ved ulike tolkninger. Vurderingen skal gjøres ut fra bruk av enten den danske begrensningen på syv dager eller den franske fortolkningen på 30 dager. 

– Regjeringen sleper bena etter seg i denne saken og burde innført samme begrensning som danskene i god tid før årets sommersesong, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Nyhet