Skip to main content
 

Debattinnlegg om sosial dumping i transport: Samferdselsministeren lover mer kontroll

25. februar 2023

– Det haster med å få bedre arbeidsvilkår i transportsektoren. Spesielt gjelder dette for varebilsjåførene. Vi tar nå viktige grep for å få de useriøse aktørene bort fra norske veier, skriver samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, i dette debattinnlegget.

Utdrag fra innlegget:

I en ny rapport fra senteret for arbeidslivskriminalitet i Oslo og omegn, kommer det frem at hvert tredje varebilselskap bryter arbeidsmiljøloven. De har blant annet avdekket betydelige mengder svart arbeid, indikasjoner på trygdesvindel og utnyttelse av sårbare arbeidstagere.

Vi jobber nå med oppfølging av alle punktene i handlingsplanen mot sosial dumping i transportsektoren. Som et ledd i oppfølgingen, satte regjeringen i statsbudsjettet for 2023 av 40 millioner kroner til Statens vegvesen. Nå brukes noen av disse midlene til å ansette 35 personer som skal jobbe med kontroll og tilsyn i Statens vegvesen.

Les også pressemeldingen: 35 nye stillinger skal sikre bedre kontroll på veien (Samferdselsdepartementet, 20.02.23)

Nyhet