Skip to main content
 

Enklere å sanksjonere mot brudd på yrkestransportreglene

  • 17. februar 2023

Regjeringen legger til rette for mer bruk av overtredelsesgebyr når yrkestransportregelverket brytes. Innføres også for brudd på kabotasjereglene sosial dumping i transportsektoren. Lovforslaget legges frem for Stortinget i dag, og er ett av flere tiltak i regjeringens handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren.

Utdrag fra pressemeldingen:

– Økt bruk av overtredelsesgebyr gir en god og effektiv håndheving av reglene, noe som igjen fører til likere konkurransevilkår. Dette kommer de seriøse aktørene til gode, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Innenfor EØS-området er det tillatt med kabotasje på visse vilkår. Kabotasje er når en transportør driver med transport mellom steder i en annen stat enn den hører hjemme.

– Transport i strid med kabotasjereglene er ulovlig, og må bli slått ned på. Når brudd på reglene enkelt kan konstateres på kontrollstedet, og det ikke er bruk for politietterforskning, kan dette løses effektivt med økt bruk av overtredelsesgebyr, sier Nygård.

Samferdselsdepartementet jobber derfor med en forskrift for å innføre dette.

Nyhet