Skip to main content
 

Nå skal handlingsplanen mot sosial dumping i transportsektoren følges opp

  • 05. desember 2022

– Det haster å få bedre arbeidsvilkår i transportsektoren. Derfor har vi nå gitt Statens vegvesen en rekke oppdrag om oppfølging av handlingsplanen mot sosial dumping i denne sektoren, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Handlingsplanen mot sosial dumping i transportsektoren ble lagt frem i slutten av oktober. Planen inneholder 39 tiltak, som sammen skal bidra til å fremme seriøsitet i transportbransjen, like konkurransevilkår mellom næringsaktørene og sørge for at de som jobber i transportsektoren har trygge arbeidsplasser og arbeidsvilkår i tråd med norske standarder og verdier.

– Statens vegvesen har en viktig rolle i gjennomføringen av planen, og nå gir vi dem i oppdrag å følge opp enda flere av tiltakene, sier Nygård.

Les hele pressemeldingen: Nå skal handlingsplanen mot sosial dumping i transportsektoren følges opp (Samferdselsdepartementet, 05.12.22)

 
Nyhet