Skip to main content
 

Europakommisjonen vedtar å fremme overtredelsessak mot danske kabotasjeregler

12. mai 2023

Etter dansk rett kan utenlandske turbusser kun yte sine tjenester 7 dager sammenhengende per kalendermåned. Kommisjonen mener dette begrenser adgangen til grenseoverskridende tjenesteytelser i så høy grad at det er i strid med forordningen som regulerer retten til grenseoverskridende ytelse av busstjenester.

Nyhet