Skip to main content
 

– Svake norske regler drar kriminelle turbiloperatører til landet, advarer sjåfør

13. september 2023

Dag Arne Guttormsen, turbussjåfør og tidligere politimann, frykter at vi snart ikke har noen turbilbransje igjen i Norge. Han er spesielt bekymret for reglene for kabotasjekjøring.

Kabotasjekjøring er transport enten med passasjerer eller gods internt i ett land, utført av et utenlandsk kjøretøy. Regelverket er fastsatt av EU.

Innen godstransporten kan man ta tre kabotasjeoppdrag i løpet av sju dager før man må ut av landet. Disse oppdragene kan kun tas dersom man har kommet til Norge med last fra utlandet.

I turbil-bransjen er det eneste kravet at kabotasjekjøringen skal være midlertidig, men hva som menes med midlertidig er ikke definert i regelverket.

Det er spesielt lønnsnivået til de utenlandske sjåførene som gjør det vanskelig å konkurrere for den norske turbilbransjen. Utenlandske aktører betaler heller ikke moms til Norge.

– Jeg har ingen problemer med at turbilbransjen konkurrerer om anbud, men vi konkurrerer ikke på like vilkår med de utenlandske bussene og sjåførene. Vi ser jo at latviske selskap betaler sine sjåfører 80 euro i hånden om dagen, sier Guttormsen.

Nyhet