Skip to main content
 

Riksrevisjonen: staten har ikke god nok kontroll på sosial dumping

27. oktober 2022

Statlige virksomheter kontrollerer ikke lønns- og arbeidsvilkårene hos leverandørene de kjøper tjenester og bygg- og anleggsarbeid av, ifølge Riksrevisjonen.

Staten har en enorm innkjøpsmakt og sysselsetter tusenvis av mennesker gjennom tjenestene de kjøper og byggeprosjektene de setter igang. At det er så dårlig kontroll med vilkårene til arbeidstakerne er rett og slett nedslående, sier riksrevisor Karl Eirkik Schjøtt-Pedersen

Les hele saken: Staten svikter - ikke god nok kontroll på sosial dumping (TV2, 27.10.22)

Les rapporten fra Riksrevisjonen: Revisjonsrapport om statlige virksomheters oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i anskaffelser

 
Nyhet