Skip to main content
 

Mangelfull informasjon om risikovurderinger og kontroll

31. oktober 2022

– Vi kan ikke se at Arbeids- og inkluderingsdepartementet har formidlet til virksomhetene at det er et krav at risikovurderinger og eventuelt utført kontroll skal dokumenteres, skriver Riksrevisjonen i sin rapport fra undersøkelsen om oppfølgingen av lønns- og arbeidsvilkår i anskaffelser. 

Forskrift om arbeidsvilkår i offentlige kontrakter pålegger oppdragsgiver å gjennomføre nødvendig kontroll av om leverandøren overholder de avtalte krav til lønns- og arbeidsvilkår. Dokumentanalysen viser at bare i 1 av 49 anskaffelser foreligger en dokumentert vurdering av risiko for brudd på lønns- og arbeidsvilkår i den aktuelle kontrakten.

Les hele saken: Riksrevisjonen: Krav om dokumentasjon av risikovurderinger ikke formidlet  (Anbud 365, 31.10.22)

 
Nyhet