Skip to main content
 

Ikke klart hva «nødvendig kontroll» av kravene til lønns- og arbeidsvilkår betyr

10. november 2022

En oppdragsgiver skal etter forskriften gjøre «nødvendig kontroll» av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Men, påpeker Riksrevisjonen, det er ikke nærmere utdypet i forskriften eller forarbeidene hva som ligger i kontrollplikten.

Riksrevisjonen har undersøkt 49 anskaffelser gjennomført av 20 virksomheter på 10 departementsområder i perioden 2018–2021.

Revisjonens analyser viser at oppdragsgiverne i revisjonens undersøkelser f.eks. ikke har oppfattet at kontrollplikten som minimum krever en aktiv handling for å kontrollere i hver enkelt kontrakt.

Les hele saken: Ikke klart hva «nødvendig kontroll» av kravene til lønns- og arbeidsvilkår betyr (Anbud3675, 10.11.22)

 
Nyhet