Skip to main content
 

Prisbelønt kampanje motvirker sosial dumping

30. april 2021

Mange jobbpendlere fra Øst-Europa mangler informasjon om hvilke rettigheter og plikter de har som arbeidstakere i Norge. Informasjonskampanjen Know Your Rights retter seg mot pendlere fra Litauen, Estland, Romania og Bulgaria som jobber i Norge. Kampanjen er del av et større internasjonalt samarbeid finansiert av norske EØS-midler for å motvirke sosial dumping. Fafo gjennomførte i 2020 en forstudie til kampanjen

Ifølge Statistisk sentralbyrå pendler i overkant av 50.000 arbeidsinnvandrere jevnlig fra Øst-Europa til Norge (SSB 2020). Rundt 20.000 er fra de fire landene som inngår i kampanjen. De fleste er menn i alderen 30-50 år som jobber innen bygg og anlegg. En del er også tilsatt i fiskeindustrien og hotell- og restaurantbransjen. De fleste er lavt lønnet.

Fafo gjennomførte i 2020 på oppdrag fra Arbeidstilsynet en forstudie til kampanjen: Workers and firms from Bulgaria, Estonia, Lithuania and Romania in Norway. Studioen avdekket at mange utenlandske jobbpendlere trenger informasjon tilrettelagt på eget språk. Til nå er gratis informasjonsmateriell på åtte språk utarbeidet for Know your rights-kampanjen; litauisk, estisk, rumensk, bulgarsk, russisk og polsk i tillegg til engelsk og norsk.

Les hele saken: Prisbelønt kampanje motvirker sosial dumping (Arbeids- og sosialdepartementet og Utenriksdepartementet, 30.04.21)

 
Nyhet