Skip to main content
 

– Vi gir utenlandske arbeidstakere makt gjennom kunnskap

  • 08. september 2022

I to år har Know Your Rights kampanjen informert utenlandske arbeidstakere om deres rettigheter og plikter for å ruste dem mot å bli utnyttet i det norske arbeidslivet. I løpet av kampanjen har flere enn 350 000 fått informasjon på eget språk. Mange ønsker å gjøre noe med egen arbeidssituasjon etter at de har fått informasjon fra Arbeidstilsynet.

Da kampanjen ble lansert i 2020 var målet å gi rumenske, litauiske, estiske og bulgarske arbeidstakere tilstrekkelig kunnskap om sine rettigheter i det norske arbeidslivet.

En viktig forutsetning for kampanjens suksess har vært kunnskapsinnhenting om målgruppene i forkant. I tillegg til egne erfaringer har Fafo bistått med kartlegging av målgruppene.

– Nå avsluttes kampanjen, men det betyr ikke at vi slutter å jobbe for ulike grupper av utenlandske arbeidstakere og bidra til at de blir mindre sårbare for utnytting i arbeidslivet, sier Torgeir Moholt, avdelingsdirektør for arbeidslivskriminalitet i Arbeidstilsynet.

Les hele pressemeldigen: – Vi gir utenlandske arbeidstakere makt gjennom kunnskap (Arbeidstilsynet / NTB Info,08.09.22)

 
Nyhet