Skip to main content
 

Kampanjen «Know your rights»: Utenlandske arbeidstakere er ikke på salg

21. september 2020

Arbeidstilsynet ønsker å nå rumenske, litauiske, bulgarske og estlandske arbeidere i Norge. Mange kan ha krav på mer lønn enn de får i dag. Ofte får vi fire varer for prisen av tre. For mange utenlandske arbeidstakere som jobber i Norge er regnestykket motsatt. De må jobbe to timer, for prisen av en. Det tilbudet er for godt til å være lovlig.

– Dette er første gang vi gjennomfører en omfattende kommunikasjonskampanje i samarbeid med flere EU-land, sier Arbeidstilsynets direktør, Trude Vollheim

Kampanjens hovedmålgruppe er i utgangspunktet arbeidstakere fra Bulgaria, Estland, Litauen og Romania som jobber eller skal jobbe i Norge, men informasjonen er like relevant for alle utenlandske arbeidstakere i Norge.

Kampanjen, som er finansiert med EØS-midler, skal bidra til å motvirke utnytting i arbeidslivet og arbeidslivskriminalitet gjennom å gi lett tilgjengelig informasjon til arbeidstakere på deres språk.

Les hele saken: Utenlandske arbeidstakere er ikke på salg (Arbeidstilsynet, 21.09.20)

Informasjon til målgruppene er samlet på nettsiden knowyourrights.no

 

 
Nyhet