Skip to main content
 

Offentlige anskaffelser: Senterpartiet jubler over ny anleggsrapport

07. mai 2020

Senterpartiet mener den nye regjeringsbestilte rapporten «Virkninger av store offentlige kontrakter» underbygger viktigheten av å ta grep som sikrer at norsk anleggsbransje får en større del av de aller største utbyggingene.

I januar fremmet fem representanter for Senterpartiet forslag om at  Stortinget måtte be regjeringen sørge for at Statens veg­vesen, Jernbanedirektoratet, Bane NOR, Nye Veier, fylkeskommunene og andre relevante aktører i for­bindelse med offentlige anskaffelser prioriterer å utvikle kapasitet og kompetanse i lokalt, regionalt og nasjonalt næringsliv. Nå jubler en av de fem forslagsstillerne fra Senterpartiet over Oslo Economics/Inventura-rapporten «Virkninger av store offentlige kontrakter», som blant annet peker på fordeler ved å dele opp nettopp store kontrakter.

Les hele saken: Senterpartiet jubler over ny anleggsrapport (Byggeindustrien, 07.05.20)

Fafo Østforum oppsummerer rapportens kapittel om bygg- og anleggsbransjen i denne saken: Ny rapport om store kontrakter i offentlige anskaffelser (Regjeringen, 06.05.20)

 
Nyhet