Skip to main content
 

Nyttig godkjenningsordning for bedrifter som er med i offentlige anbud

18. mai 2021

– At bedriftene har mange ansatte med godkjent fagkompetanse, kan gjøre dem mer konkurransedyktige i anbudsprosesser, sier direktør Kristin Vinje i NOKUT i en kommentar til Fafo-rapporten om erfaringene med NOKUTs godkjenningsordning

20779Godkjenningsordning for utenlandske fag- og svennebrev som NOKUT (Nasjonalt Organ For Kvalitet i Utdanningen) håndterer, har vist seg å være særlig viktig for bedrifter som deltar i offentlige anbud. Grunnen er at det gjerne er et krav om at minst 40% av arbeidstimene i et bygge- og anleggsprosjekt skal utføres av folk med fag/svennebrev eller NOKUT-godkjenning. Dette fremgår av den ferske Fafo-rapporten Godkjenningsordningen for utenlandske fag- og svennebrev. Virkninger på arbeidsvilkår.

Ordningen har bidratt til større vekt på kompetanse, men kan i noen tilfeller gjøre det vanskeligere for mindre leverandører å innfri kravet i offentlige anbud, hevder en bedriftsrøst i rapporten.

Les hele saken: Nyttig godkjenningsordning for bedrifter som er med i offentlige anbud (Anbud365, 18.05.21)

Se opptak av rapportlanseringen (Fafo, 04.05.21)

 
Nyhet