Skip to main content
 

Leder: – Godkjenningsorgan bør utvide kriteriene for faggodkjenning

  • 20. juni 2021

– Den norske byggenæringen er helt avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Det å være en del av en byggeplass i dag, krever i stor grad fagkunnskap og erfaring. I dag er det kun NOKUT som kan godkjenne utenlandsk fag- og yrkesopplæring. Flere fag må innlemmes i denne ordningen, skriver sjefredaktør Arve Brekkhus.

– I dag er det slik at arbeidere innen malerfaget, som byggtaptsererfaget går innunder, ikke er inkludert i ordningen. For mange kan dette påvirke både lønnen de har rett på og stoltheten av å være en fagarbeider om man da ikke kan bli godkjent.

– Vi må sikre gode godkjenningsordninger som ser til at det ikke blir for lett å komme inn i systemet uten de riktige kvalifikasjonene, men heller ikke utestenger dem som definitivt har det som trengs.

Les hele lederen: Godkjenningsorgan bør utvide kriteriene for faggodkjenning (bygg.no, 20.06.21)

 
Nyhet