Skip to main content
 

Ny rapport fra Fafo og SØA om useriøsitet og kriminalitet i varebilsegmentet

19. september 2020

I dag omfattes ikke varebilsegmentet av de fleste lover og regler som gjelder for øvrig godstransport på vei, som allmenngjort tariffavtale, krav til kjøre- og hviletid, yrkessjåførkompetanse eller løyve. Få reguleringer gir en kostnadsfordel for varebilsegmentet, men hovedutfordringen virker å være useriøsitet og kriminalitet, skriver Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) og Fafo i en ny rapport.

Det er Treparts bransjeprogram transport som er oppdragsgiver for rapporten «Kartlegging av kjennetegn ved varebilsegmentet og konkurranseflaten mot øvrig godstransport på vei».

– Treparts bransjeprogram transport gjennomgår nå rapporten og vil foreslå tiltak for å bedre arbeidsvilkår og utjevne uønskede konkurransebetingelser mellom det regulerte godsmarkedet og varebilsegmentet, sier leder for Treparts bransjeprogram transport, Kjell Haugen. 

Les hele saken: Fersk rapport om useriøsitet og kriminalitet i varebilsegmentet (Arbeidstilsynet, 18.09.20)

 

 

 
Nyhet