Skip to main content
 

Veivesenet med nytt forslag i kampen mot transportkriminalitet

22. september 2020

Statens vegvesen foreslår nå å etablere en tverretatlig faggruppe, bestående av Skatteetaten, Arbeidstilsynet og Politiet, i tillegg til Statens vegvesen. Regjeringen reviderer for tiden sin strategi mot arbeidslivskriminalitet. Vegvesenet har også foreslått at tiltaket tas inn i strategien.

Den seneste tiden har det kommet flere rapporter hvor det beskrives og dokumenteres utstrakt kriminell virksomhet i transportbransjen.

– En tverretatlig faggruppe vil styrke kompetansen og øke kunnskapen om det som skjer på dette området, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding.

Les hele saken: Veivesenet med nytt forslag i kampen mot transportkriminalitet (YrkesBil, 22.09.20)

 
Nyhet