Skip to main content
 

Ny Fafo-rapport om renholdsbransjen

12. juli 2016

For snart fire år siden ble det innført en godkjenningsordning i renholdbransjen. Dette er ett av tiltakene for å bedre lønns- og arbeidsvilkårene for de ansatte. Fafo har evaluert ordningen.

Sentrale bransjeaktører mener godkjenninsordningen har hatt en positiv betydning, men de er utålmodige. Det er slik at kundene ikke kjenner den godt nok. Fafos undersøkelser viser at det særlig er innkjøpere i privat sektor som mangler kjennskap.

Rapporten er skrevet av Fafo-forskerne Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Prosjektet er gjennomført på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet.

roa mob kne sit

Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad

 

 
Nyhet