Skip to main content
 

Ny Fafo-rapport om midlertidige ansettelser og innleie

07. februar 2020

Arbeidsmiljøloven åpner for at arbeidsgivere, på spesielle vilkår, kan ansette personer midlertidig, eller leie inn fra bemanningsforetak. I en ny rapport fra Fafo har forskerne beregnet omfanget på brudd på disse vilkårene og finner at et høyt antall av virksomhetene er i gråsonen eller bryter dem.

jos bso 2016kalRapporten er forfattet av Fafo-forskerne (fra venstre) Jørgen Svalund, Beate Sletvold Øistad og Kristin Alsos. Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet. Høsten 2018 kom en delrapport fra prosjektet. Lenker til begge rapporter ligger nedenfor.

På en Fafofrokost 6. februar ble funn om midlertidige ansettelser presentert og diskutert. Seminarprogram og presentasjoner

Opptak av seminaret kan ses på Fafo-tv

 

 

 

 
Nyhet