Skip to main content
 

Regjeringen strammer til mot a-krim og ulovlig innleie

06. april 2020

– Vi har over tid sett en økende bruk av innleid arbeidskraft, særlig i byggenæringen. Kartlegginger tyder på at det i en del tilfeller skjer brudd på regelverket, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen, og viser til Fafo-rapporten Håndheving av regler for midlertidige ansettelser og innleie. Regjeringen foreslår at Arbeidstilsynet får myndighet til å føre tilsyn med reglene om innleie og gi pålegg og reaksjoner ved ulovlig innleie. I tillegg kan Statens vegvesen nå innhente opplysninger som Arbeidstilsynet kan bruke til kontroll av lønn i transportnæringen. 

Forslagene innebærer endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven. Lovforslagene følger opp regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet.

Les hele saken: Strammer til mot arbeidslivskriminalitet og ulovlig innleie (Regjeringen, 06.04.20)

 
Nyhet