Skip to main content
 

Ny Fafo-rapport: Grov utnytting av utenlandske arbeidstakere

16. juni 2022

På Fafo Østforum seminaret 16. juni lanserte vi Fafo-rapporten Grov utnytting av utenlandske arbeidstakere. Gråsonen mellom det regulære arbeidslivet og menneskehandel.

De grovt utnyttede arbeidstakerne som omtales i denne rapporten befinner seg nederst på arbeidslivsstigen, og vil ofte ha behov for hjelp med mat, klær og husly i tillegg til det rent arbeidsrettslige.

De har sjelden et sikkerhetsnett og situasjonen er ofte akutt. Rapporten tar utgangspunkt i Kirkens Bymisjon i Oslo sitt arbeid med denne gruppa, og beskriver regelverk, dagens hjelpeapparat og hindringer for utnyttede arbeidstakere i å ta opp kampen mot arbeidsgiverne.

Det er umulig å tallfeste hvor mange arbeidstakere som er grovt utnyttet, men trolig er problemene i bunnen av arbeidsmarkedet undervurderte. Spørsmålet er om det er behov for en ny lovbestemmelse mot grov sosial dumping, bedre støtteordninger og bedre samordning av innsatsen.

abramo 17Rapporten er forfattet av Anette Brunovskis og Anne Mette Ødegård. Her kan du lese rapportsammendrag og fritt last ned hele rapporten.

 
Nyhet