Skip to main content
 

Innspill til Norgesmodellen: Prikkesystem for å identifisere useriøse

  • 13. september 2022

Det bør vurderes å innføre et prikkesystem for lettere å identifisere useriøse aktører. Ved gjentatte forseelser kan dermed leverandører hindres i eller avvises fra fremtidige anbudsrunder. Forslaget kommer fra Malermestrenes Landsforbund i et innspill til arbeidet med en Norgesmodell mot useriøse.

Norgesmodellen bør samtidig være enkel og oversiktlig, med klare og tydelige krav som er lette å håndheve, understreker Malermestrenes Landsforbund i NHO. Det bør være samme seriøsitetskrav, og like nasjonale vilkår, til underleverandører som til hovedleverandører. Underleverandører bør også oppgis eller inngå som en del av anbudene.

Les hele saken: Tar til orde for prikkesystem for å identifisere useriøse (Anbud365, 13.09.22)

 
Nyhet