ESA og Norgesmodellen: Denne mannen kan stoppe norsk arbeid mot sosial dumping

  • 30. juni 2022

Fagbevegelsen mener at mye sosial dumping skjer når det er mange nivåer med underleverandører. Et sentralt virkemiddel i regjeringas forslag til Norgesmodell er å redusere antall nivå med bedrifter under hovedleverandøren.

I Brussel jobber ESA, Eftas overvåkingsorgan, med å vurdere om norske politiske tiltak er i strid med EØS-avtalen mellom Norge og EU-landene.

– Vi er helt enige i formålet som er å hindre arbeidslivskriminalitet, men er det for grovt? Løser det problemer der det ikke er problemer? Er det forholdsmessig, eller er det konkurransehindrende for en del oppstartsbedrifter? spør president i ESA, Arne Røksund.

Han viser til at det har vært noen saker i EU-systemet hvor EU-domstolen ikke har akseptert slike begrensninger.

Les hele saken: ESA og Norgesmodellen: Denne mannen kan stoppe norsk arbeid mot sosial dumping (FriFagbevegelse, 30.06.22)

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie