Skip to main content
 

ESA og Norgesmodellen: Denne mannen kan stoppe norsk arbeid mot sosial dumping

30. juni 2022

Fagbevegelsen mener at mye sosial dumping skjer når det er mange nivåer med underleverandører. Et sentralt virkemiddel i regjeringas forslag til Norgesmodell er å redusere antall nivå med bedrifter under hovedleverandøren.

I Brussel jobber ESA, Eftas overvåkingsorgan, med å vurdere om norske politiske tiltak er i strid med EØS-avtalen mellom Norge og EU-landene.

– Vi er helt enige i formålet som er å hindre arbeidslivskriminalitet, men er det for grovt? Løser det problemer der det ikke er problemer? Er det forholdsmessig, eller er det konkurransehindrende for en del oppstartsbedrifter? spør president i ESA, Arne Røksund.

Han viser til at det har vært noen saker i EU-systemet hvor EU-domstolen ikke har akseptert slike begrensninger.

Les hele saken: ESA og Norgesmodellen: Denne mannen kan stoppe norsk arbeid mot sosial dumping (FriFagbevegelse, 30.06.22)

 
Nyhet