Skip to main content
 

Alle vil bidra i arbeidet med Norgesmodellen

16. januar 2022

Da tre statsråder den 13. januar lanserte oppstart for arbeidet med Norgesmodellen, presiserte de at de ønsker et tett samarbeid med både partene i arbeidslivet, kommunesektoren og oppdragsgivere om hvilke krav som bør inngå i en slik modell.

Responsen på invitasjonen er stor. Vi har samlet noen av reaksjonene nedenfor.

 

Nå starter regjeringen arbeidet med Norgesmodellen (FriFagbevegelse, 13.01.22)

NHO: –  NHO har jobbet lenge for å få på plass en slik modell. Vi er derfor glade for at vi nå endelig setter i gang, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom. (NHO, 13.01.22)

LO: – Vi svært fornøyd med at arbeidet med en Norgesmodell for offentlige anskaffelser, en av regjeringens viktigste valgløfter, nå settes i gang, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik på oppstartsmøte om arbeidet med Norgesmodell.(LO, 13.01.22)

Norsk Arbeidsmandsforbund: – Vi ser frem til å bli invitert inn i det videre arbeidet med Norgesmodellen, her er det våre medlemmers fremtid både i anleggs- og renholdsbransjen som er i støpeskjeen, og vi vet godt hvor skoen trykker!, sier forbundsleder Anita Johansen. (Norsk Arbeidsmandsforbund, 13.01.22)

YS: – YS støtter arbeidet med en Norges-modell for et seriøst arbeidsliv. Vi har spilt inn flere tiltak til regjeringen og ser frem til å fortsette innsatsen med dette i trepartssamarbeidet og i Samarbeid mot svart økonomi. Skal arbeidet bli vellykket må bredden i norsk arbeidsliv inkluderes, sier YS-leder Erik Kollerud. (YS, 13.01.22)

Nelfo: – Vi er glade for at regjeringen, sammen med partene i arbeidslivet, nå begynner arbeidet med en Norgesmodell for offentlige innkjøp. Det vil gi bedriftene like konkurransevilkår og forutsigbarhet, sier adm.dir i Nelfo Ove Guttormsen. (Nelfo, 13.01.22)

Byggmesterforbundet: – Vi synes det er bra at regjeringen har tydelige ambisjoner og at tre statsråder stiller opp for å love resultater, sier Frank Ivar Andersen, politisk leder i Byggmesterforbundet.Han skulle gjerne sett at en fjerde statsråd, kommunalminister Bjørn Arild Gram, også deltok i lanseringen og arbeidet med Norgesmodellen. (Byggmesteren, 13.01.22)

BNL: – BNL har arbeidet i lengre tid med en Norgesmodell for byggenæringen og ser frem til samarbeid med partene og regjeringen, sier adm. direktør i BNL Nina Solli. (BNL, 14.01.22)

Anbud365: Ny runde i kampen mot de useriøse. Konkurranse på like vilkår er grunnleggende. Nå vil regjeringen styrke arbeidet med å få bort juksemakerne – og de som er med uten å kjenne reglene. Mye å tenke på hvis man skal lykkes. (Anbud365, 14.01.22)

Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (VBL): Regjeringen har varslet utrulling av Norges-modellen med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser. Det hilser styreleder i VBL, Jan Henrik Nygård, velkommen og sier at VBL vil bidra til å utvikle modellen. (Blikkenslagere, 15.01.22)

Dagsavisen, leder: – I skyggen av de store krisene, utvikles det også viktig politikk. Etter åtte års høyrestyre er det på høy tid med en storrengjøring i arbeidslivet. I forrige uke tok regjeringen et viktig skritt i retning av å oppfylle løftene om et ryddigere og mer anstendig arbeidsliv. (Dagsavisen, 16.01.22)

 
Nyhet