Skip to main content
 

Imøtegår kritikken fra Riksrevisjonen

  • 24. juni 2016

– Samarbeidet mellom Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og de andre kontrollmyndighetene gir stor effekt i kampen mot arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping. Vi samarbeider tett, og det er viktig å se på Arbeidstilsynets tilsyn og reaksjoner i sammenheng med hva de andre etatene gjør i samme sak, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet i en kommentar til Riksrevisjonens rapport.

Les mer om Riksrevisjonens rapporter og reaksjonene på dem

 

Nyhet