Skip to main content
 

Opptak fra Fafo Østforum seminar 16. juni: Arbeidsinnvandrerne nederst på rangstigen: utnyttet – og glemt?

16. juni 2022

På dette seminaret lanserte vi en ny Fafo-rapport om arbeidstakere som utnyttes på det groveste. Vi reiser spørsmål som: Hva er hjelpebehovet? Hvem tar ansvar? Er det behov for nye tiltak og lovparagrafer?

Vi vet ikke hvor mange de er. Det er få som ivaretar deres interesser. De blir grovt utnyttet, men ingen tar et samlet ansvar for å hjelpe dem. Arbeidsinnvandrere nederst på rangstigen blir i stor grad overlatt til ideelle organisasjoner, som for eksempel Kirkens Bymisjon.

seminarnettsiden kan du

  • se opptak av seminaret
  • laste ned presentasjonen
  • få lenke til gratis nedlastbar versjon av den nye rapporten

 

 
Nyhet