Skip to main content
 

Årsrapport om etatenes innsats mot a-krim i 2019

19. mars 2020

I 2019 ble det gjennomført nærmere 80 aksjoner og over 1500 virksomheter ble kontrollert gjennom det tverretatlige a-krimsamarbeidet mellom Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten. I deres fellesårsapport for 2019 kommer det frem at de syv a-krimsentrene rapporterer om bedre treffsikkerhet som følge av økt satsning på kunnskapsbygging og etterretning som grunnlag for prioritering av innsatsen.

A-krimsentrene prioriterer å jevnlig være ute på kontroller og aksjoner i tillegg til å jobbe målrettet mot bekjempelse av trusselaktører.

A-krimsentrene har i 2019 også hatt et utstrakt samarbeid med andre myndigheter (også i andre EU-land) og partene i arbeidslivet.

Les mer om den nye årsrapporten: Økt kunnskap og innsats mot a-krim (Arbeidstilsynet, 19.03.20)

Nedenfor finner du lenker til nettutgaver av årsrapporter for 2019 og 2018

 
Nyhet