Skip to main content
 

A-krimsenterne krever lovendring for å kunne gjøre en bedre a-krim-jobb

26. mars 2020

Leder for a-krimsenteret i Oslo, Olav Norheim, mener at begrensningene i informasjonsflyten mellom etatene i a-krimsenteret gjør at arbeidet blir mindre effektivt enn det kunne ha vært. – En generalklausul der det var videre hjemmel for å dele, lagre og sammenstille informasjon mellom etatene i a-krimsamarbeidet ville hjulpet, sier han.

 
Nyhet