Skip to main content

Ti år etter EU-utvidelsen – norsk arbeidslivspolitikk mot 2020

Fafo Østforums tiårskonferanse

  • Oslo Kongressenter

Heldagskonferansen markerte at det er gått ti år siden EU ble utvidet med ti ny medlemsland, og ti år siden Fafo Østforum ble etablert. På programmet sto både  tilbakeblikk og debatt om fremtidige utfordringer for norsk arbeidslivspolitikk.

Den 1. mai 2004 ble EU utvidet med ti nye medlemsland. Samme høst ble Fafo Østforum etablert med formålet om å «…være en forskningsstøttet møteplass for oppdatering av kunnskap om virkningene av EU/EØS-utvidelsen, endringer i politikkutforming og innsikt i praktiske erfaringer».

Fafo Østforum inviterte til en heldagskonferanse der vi bød både på tilbakeblikk på de siste 10 årene og debatt om fremtidige utfordringer for norsk arbeidslivspolitikk. Hva trodde vi i 2004? Hvor mange kom? Hvordan går det med dem? Hva skjer i bransjer med stor arbeidsinnvandring? Hva er de viktigste utfordringene for norsk og europeisk arbeidsliv i årene frem mot 2020? Dette var blant spørsmålene som ble belyst og debattert på denne konferansen. Møteleder var Tone Fløtten, instituttsjef ved Fafo.

Lysark fra noen av innledningene

Innledning ved statsråd Vidar Helgesen (H) ved Statsministerens kontor

Hva har skjedd? Arbeidsliv og migrasjon - det store bildet ved Line Eldring og Jon Erik Dølvik, Fafo

Arbeidsinnvandring til Norge siste 20 år ved Oddbjørn Raaum, direktør ved Frischsenteret

Jakten på hodene ved Torgeir Nyen, Fafo

Hvordan sikre bedriftenes konkurranseevne? Utfordringer innen renhold og transport ved Kristin Alsos, Fafo

Har vi fått et A- og B-lag i arbeidslivet? Arbeidsmigrasjon og sosial ulikhet
ti år etter EU-utvidelsen ved Fafo-forsker Jon Horgen Friberg

Hvordan fange synderne? ved Sissel C. Trygstad, Fafo

Free Movement of Workers and Services within the Single European Market. Unequal Equal Pay Policies Swiss German Swiss comparisons across gender and ethnicity. Roland Erne, University College Dublin

Betydningen av arbeidsinnvandring og det felles europeiske arbeidsmarkedet
ved Kristian Dahlberg Hauge, (FrP) statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet

Kronikk og nyhetssaker|title-active=Lukk|closed

Kronikk og nyhetssaker

Kronikk: Grenser for fri bevegelse?

Ti år etter EUs østutvidelse er én ting klart: svaret på Europas arbeidslivsutfordringer er ikke å stenge grensene. Dette skriver Fafos seniorforskere Jon Erik Dølvik og Line Eldring i en kronikk under vignetten «Med andre ord» i Klassekampen (29.04.14) 


Språk er nøkkelen

Arbeidsinnvandringen fra Øst-Europa er mye større enn antatt i 2004. Fafo Østforum har i løpet av tiårsperioden forsket og publisert og arrangert konferanser om temaene, og på jubileumskonferansen var alle parter i arbeidslivet invitert for å debattere. Og ett tema gikk igjen i flere bolker: Språkopplæring (Fri Fagbevegelse, 29.04.14). 

 
10 år siden EUs østutvidelse: Spakere vilje til å satse på ansattes kompetanse?

Billig arbeidskraft kan svekke ønsket om å satse på kompetanse overfor de ansatte. Byggfagenes skrumpende inntak av lærlinger kan være et symptom på en slik utvikling, sa Fafo-forsker Torgeir Nyen da han innledet på Fafo Østforums tiårskonferanse. - Den sterke arbeidsinnvandringen siden 2004 har gitt arbeidslivet mulighet for å tiltrekke seg utenlandsk arbeidskraft som vi har behov for, men som vi ikke lykkes å utdanne nok av på egen hånd, poengterte Fafo-forskeren. En negativ side ved arbeidsinnvandring er at det kan oppstå en svekket vilje til å satse på kompetanse og teknologi i deler av arbeidslivet. (arbeidslivet.no, 20.05.14) 

Konferanseprogram

Last ned

Blant innlederne

vidar helgesen
Vidar Helgesen, Statsministerens kontor

lel
Line Eldring, Fafo

jed
Jon Erik Dølvik, Fafo

oddbjorn raaum
Oddbjørn Raaum, Frischsenteret

tny
Torgeir Nyen, Fafo

kal
Kristin Alsos, Fafo

jhf
Jon Horgen Friberg, Fafo

sit 2015
Sissel C. Trygstad, Fafo

roland erne
Roland Erne, University College Dublin
kristian dahlberg hauge
Kristian Dahlberg Hauge, Arbeids- og sosialdepartementet