Fafo Østforum arrangerer fire-fem årlige seminarer. Disse er i utgangspunktet åpne og i hovedsak gratis. Ved større arrangementer vil det være konferanseavgift.

Arbeidsinnvandring – statistikk og levekår 2017

Fafo Østforum seminar
Arbeidsinnvandring – statistikk og levekår 2017

Presentasjonene kan lastes ned fra seminarnettsiden.
Seminaret ble strømmet, se opptak på Fafo-tv

Arbeidstakere fra Polen har større belastninger i arbeidsmiljøet og mer ensidige oppgaver. For første gang er østeuropeiske arbeidsinnvandrere med i levekårsundersøkelsen for innvandrere. SSB ga oss innblikk i denne, og presenterte oppdatering på statistikkfronten. Servicesentrene i Oslo og Bergen fortalte om besøksutvikling og andre erfaringer.    

 •      mandag 30. oktober 2017
 •      kl. 14.00-16.00
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
Er det behov for strengere regulering av bemanningsbransjen?

Fafo Østforum seminar
Er det behov for strengere regulering av bemanningsbransjen?

Seminaret ble strømmet, se opptak på Fafo-tv

Mye av veksten i bemanningsbransjen de siste årene skyldes arbeidsinnvandring. Hva slags utfordringer dette fører med seg, varierer, og fra byggebransjen rapporteres det om store problemer. Regjeringen ønsker begrensninger i form av kvoter. På dette seminaret presenterte statssekretær Morten Bakke forslagene til nye reguleringer. Vi fikk også vite mer om omfanget av innleie, samt innspill fra LO og NHO Service.

Last ned presentasjonene nedenfor.

 •      torsdag 26. oktober 2017
 •      kl.14.00-16.00
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
Arbeidslivskriminalitet – historikk og status

Fafo Østforum seminar
Arbeidslivskriminalitet – historikk og status

Arbeidslivskriminalitet er ikke noe nytt. Men den store arbeidsinnvandringen i årene etter 2004 skapte grunnlag for mer kriminalitet. På dette seminaret fikk vi presentert både den historiske utviklingen i arbeidslivskriminalitet og en fersk statusrapport om arbeidslivskriminalitet anno 2017.

 •      torsdag 26. oktober 2017
 •      kl. 14-16
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
Norske bedrifters bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft

Fafo Østforum seminar
Norske bedrifters bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft

På dette seminaret ble det presentert helt nye tall om bedriftenes bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft. Undersøkelsen omfatter bygg og anlegg, industrien og hotell og restaurant.

 •      torsdag 08. juni 2017
 •      kl. 14-16
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
Godkjenning av utenlandske fagarbeidere

Fafo Østforum seminar
Godkjenning av utenlandske fagarbeidere

Seminaret ble strømmet. Se opptak på Fafo-tv

Uten godkjent fagutdanning har mange arbeidsinnvandrere i en årrekke jobbet som ufaglærte. De har dermed fått lavere lønn enn de burde hatt, og bedriftene har ikke fått utnyttet kvalifisert kompetanse. Nå er det innført en ny godkjenningsordning. Fag på vandring var tema på dette seminaret.

 •      mandag 03. april 2017
 •      Mandag, kl. 14-16
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
Arbeidsinnvandring - statistikk og status 2016

Fafo Østforum seminar
Arbeidsinnvandring - statistikk og status 2016

På dette seminaret fikk vi oppdatert statistikk og vurderinger av arbeidsinnvandringen til Norge i 2016. Det var innlegg fra Fafo, Statistisk sentralbyrå (SSB) og Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA).

 •      lørdag 29. oktober 2016
 •      Tirsdag, kl. 14.00-16.00
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
Lovløse forhold i norske farvann?

Fafo Østforum seminar
Lovløse forhold i norske farvann?

Hva slags beskyttelse har arbeidstakere på flerbruksfartøyene på norsk sokkel? Og i hvilken grad gjelder norsk lov i møte med flaggstatprinsippet? Dette var tema på seminaret hos Fafo Østforum.

Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside.

 •      onsdag 26. oktober 2016
 •      kl. 14-16
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
Riksrevisjonen om offentlige anskaffelser og arbeidsmiljøkriminalitet

Fafo Østforum seminar
Riksrevisjonen om offentlige anskaffelser og arbeidsmiljøkriminalitet

Presentasjonene kan lastes ned fra seminarets nettside.

Klarer staten og kommunene å motvirke sosial dumping gjennom reglene om offentlige anskaffelser? Og hvordan er myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet?

 •      onsdag 22. juni 2016
 •      kl. 13-15
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
Utstasjonering og håndheving

Fafo Østforum seminar
Utstasjonering og håndheving

Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside.

Hvert år kommer det tusenvis av arbeidstakere med sin utenlandske arbeidsgiver til oppdrag i Norge. Det vil si at de er utstasjonerte. Nå er nye reguleringer underveis. Vil det føre til bedre vilkår for de ansatte og strengere kontroll med bedriftene?

 

 •      onsdag 25. mai 2016
 •      kl. 14-16
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
Arbeidsinnvandring - statistikk og status 2015

Fafo Østforum seminar
Arbeidsinnvandring - statistikk og status 2015

Hvor mange arbeidsinnvandrere har kommet til Norge i 2014 og 2015? Hvordan rammes de av arbeidsledigheten? Hva trenger de hjelp til? Dette var tema for årets siste seminar i regi av Fafo Østforum. Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside. 

 •      tirsdag 03. november 2015
 •      Torsdag, kl. 14-16
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
Hvordan virker allmenngjorte tariffavtaler?

Fafo Østforum seminar
Hvordan virker allmenngjorte tariffavtaler?

Fafo Østforum og Senter for lønnsdannelse inviterte til seminar med rapportlansering. Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside. 

 •      tirsdag 27. oktober 2015
 •      kl. 14-16
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
Verftssaken i Høyesterett: Resultater og konsekvenser

Fafo Østforum seminar
Verftssaken i Høyesterett: Resultater og konsekvenser

Seminaret omhandlet Høyesteretts dom i saken som åtte skipsverft, med støtte fra NHO og Norsk Industri, i 2009 reiste mot Staten v/Tariffnemnda.

 •      mandag 18. mars 2013
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo

Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie